Vize politiky a cíle

   
       

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

   
             

Jihočeská stavební spol. s r.o. byla založena v květnu 2007 jako nástupnická platforma fyzicky podnikající osoby v oboru zemní práce pomocí mechanizace, působící ve stavebnictví od roku 1997. V současné době poskytujeme komplexní služby v oblasti dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb se zaměřením na zemní práce. Mezi podstatné referenční stavby, přechá-zejícím know – how na společnost patří:

» ZTV Boršov nad Vltavou

» Dopravní stavby pro ŘSD ČR, SÚS Jčk

» Obnova rybníků v Jihočeském kraji
    /Ovčácký, Selibovský, Skalský, Barachovec,
    Stařeček, atd./

» Zakládání a odvodňovací studna MAPE
    Mydlovary

» Zakládání obchodního centra nábytku KUTTA

» Nákupní centrum Písek

» Sportovní areál Sparta Praha

» Výrobní hala Nové Vráto České Budějovice

» Přípojky infrastruktury Parma servis

» Zakládání rodinných domů

» Zpevněné plochy, komunikace a zámková
    dlažba privátních investorů

» Grantová příprava projektové dokumentace
    protipovodňové ochrany obcí v Jihočeském
    kraji

Naši partneři:

» Ředitelství silnic a dálnic ČR

» Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

» Statutární město České Budějovice

» Zemědělská vodohospodářská správa

» HOCHTIEF CZ a.s.

» STRABAG a.s.

» 1. JVS a.s.

» SYNER a.s.

Pro kvalitní zhotovení děl naše společnost užívá moderních strojů a technologií firem JCB (JS 220 LC, 3CXSM, 4CXSM), TATRA, MENZIMUCK (3000 T2, 6000 T2mobil), atd. Náš odborný tým tvoří spolupracovníci autorizovaní pro:

» vodohospodářské stavby

» pozemní stavby a konstrukce

» stavby meliorační

» stavby sanační a obnovu krajiny

» architekturu

Rádi Vás přesvědčíme, že jsme schopni konkurovat na českém stavebním trhu kvalitou i cenou prováděných činností a zajištěním kompletní dodávky stavebních prací při plnění Vašich náročných úkolů.

Certifikace: ISO 9001 - ISO 14001

                    ISO 18001

Sídlo:

Jihočeská stavební spol. s r.o.

J. Š. Baara 1722/72
370 01 České Budějovice

telefon: +420 603 52 23 40
fax: +420 387 250 236

www.jihoceskastavebni.cz
mail: info@jihoceskastavebni.cz

IČ: 280 66 839, DIČ CZ 280 66 839
Bank. spoj.: 214 861 068/0300

Administrativa, písemnosti:

Jihočeská stavební spol. s r.o.

Na Planýrce 272
373 82 Boršov nad Vltavou

telefon: +420 603 52 23 40
fax: +420 387 250 236

             

(C) Copyright Jihočeská stavební spol. s r.o., všechna práva vyhrazena 2007